Uporabnik:
Geslo:
Sodelujte

Sodelujte pri povezovanju

Predlagajte povezavo

Povezave lahko priporočate kot registriran in prijavljen uporabnik.

Kliknite tukaj za prijavo ali registracijo

Vladne organizacije in javna uprava
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Inšpekcijski nadzor nad društvi
Informacije javnega značaja
E- uprava je zelo pomembna stran v primerih, ko se želite seznaniti z raznimi postopki za različne primere.
Naj tej strani lahko prebirate vse v zvezi z radiodifuzijo.
Kolektivne organizacije ( SLO )
Kolektivna organizacija za uveljavljanje avtorskih pravic s področja književnosti, znanosti in publicistike in njihovih prevodov.
Kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.
Kolektivna organizacija na področju avdio vizualnih del
Ustava, zakoni in podzakonski predpisi
Slovenija je Lizbonsko pogodbo ratificirala v Državnem zboru 29. januarja 2008.
Glasilo je sestavljeno iz treh snopičev, ki se po vsebini delijo na: Uredbeni del, Mednarodne pogodbe in Razglasni del.
                       Zakon o medijih
                       http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006110&stevilka=4666
                    
                       U R E D B O o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične         
                       infrastrukture na področju medijev
                       http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200252&stevilka=2563
                     
                       U R E D B O o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije
                       http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200352&stevilka=2472
 
                       P R A V I L N I K o programih posebnega pomena
                       http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200285&stevilka=4171

                       P R A V I L N I K o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije
                       http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200277&stevilka=3714

                       Predlog sprememb Zakona o medijih
                       http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predlogi_zakonov/ZAKON_O_MEDIJIH-1__osnutek_-objava.pdfTuje kolektivne organizacije
Glasbene agencije
Avtorska agencija za Slovenijo ima zelo pregledno stran. Preko njih lahko izstavljate račune.
Strani slovenske NZ glasbe
Pisatelj in pesnik besedil
Ansambel Slovenski muzikantje
Ansambel Igor in zlati zvoki
Strani slovenske POP glasbe
Mus'ka za znoret
Ostale glasbene spletne strani
Spletni portali namenjeni glasbeni dejavnosti
Slovenske narodne pesmi, ki so jih naši očetje, mamice, stare mame in stari očetje ob večerih kar tako, ali pa ob raznih priložnostih prepevali, se veselili in zraven tudi kakšen kozarček vinca spili
Stran je namenjena slovenski narodni glasbi
Slovenski GlasbenoInformacijski Center
Glasbene oddaje in dogodki
V oddajah Prvi na vasi bo potekal izbor za naj izvajalca Prvi na vasi – Prvi med asi.
Zabavno-glasbena oddaja Prvi na vasi. - Klub dobre volje
Ponudniki kartice ugodnosti ZSVGS
Ponudba ja opisana v kartici ugodnosti.
Ponudba je od člana ZSVGS in velja za MIDI datoteke. Opis je v kartici ugodnosti ''Ponudba člana ZSVGS''.
Ponudba velja za spletne strani in ostale spletne aplikacije. Opisana v kartici ugodnosti.
Ponudba velja za izdelavo spletnih strani in spletnega gostovanja. Opisana v kartici ugodnosti.

© ZSVGS - Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije 2019