Uporabnik:
Geslo:

Poslanstvo ZSVGS

Slovenija je pravna država, ki ima temeljne pravice in svoboščine zapisane v ustavi in drugih zakonskih aktih.

Poslanstvo delovanja ZSVGS je zagotavljanje pravic vsem slovenskim glasbenikom in ozaveščanje vsakega slovenskega glasbenika o pomembnosti in prednosti kolektivnega zastopanja in uveljavljanja sindikalnih pravic posameznikov, ki jih bo nudila ZSVGS ter urejanje pogojev za nemoteno razvojno in izvajalsko delo vseh glasbenikov in vseh, ki so udeleženi in sodelujejo v tem poslu.

© ZSVGS - Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije 2019