Uporabnik:
Geslo:

Sistematizacija in ureditev ZSVGS

ZSVGS je krovna organizacija, ki jo sestavljajo organizacije območij in pokrajinski koordinaciji.

Sindikalne organizacije po našem statutu imenujemo območne enote OE in pokrajinski koordinaciji sindikatov RK, ter predstavljajo svoje interese po območnih enotah, kjer se tudi registrirajo.

Predsedniki in sindikalni predstavniki enot, ki jih izvoli vsaka enota območne skupščine posebej so zadolženi za udejanjanje letnih planov in načrtov, ki jih dogovorijo na svojih rednih ali izrednih sejah.

Koordinacijo interesov in nalog organizacije ZSVGS vodijo predsedniki pokrajinske zveze, ki imajo funkcijo regijske koordinacije. Člani regijske koordinacije skupaj z člani IO ZSVGS na posebnem sestanku naredijo načrt posamezne akcije, ki jo kasneje predstavijo svojim matičnim organizacijam.

Na podlagi sklepa skupščine z dne 18.6.2009 člani RK predstavljajo skupščino na nivoju zveze.

© ZSVGS - Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije 2019