Uporabnik:
Geslo:

Izračun neto bruto

http://www.racunovodja.com/izracuni/avt_hon.asp


vir: www.racunovodja.com


Bruto pogodbeni znesek predstavlja bruto avtorski honorar (bruto dohodek za stvaritev avtorskega dela) ter vsebuje akontacijo dohodnine
in neto dohodek; v tem primeru bo naročnikova obveznost na računu enaka dogovorjenemu bruto znesku.

Neto pogodbeni znesek predstavlja neto izplačilo avtorju; v tem primeru bo naročnikova obveznost na računu obsegala še akontacijo
dohodnine, ter bo ustrezno višja od dogovorjenega neto zneska.

© ZSVGS - Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije 2019