Uporabnik:
Geslo:

Memorandum

MEMORANDUM

Spoštovani glasbeni kolegi
 
Vabimo Vas, da kot skladatelji, pevci, instrumentalisti, solisti, pisci besedil, producenti, aranžerji, snemalci, ozvočevalci, profesorji, učitelji, dijaki in študenti glasbe, dirigenti, glasbeni inštruktorji in pedagogi, zborovodje, pevci v zborih, cerkveni pevci, organisti, izdelovalci in serviserji glasbil, prodajalci glasbil, godbeniki, prireditelji, radijski voditelji in uredniki, televizijski voditelji in uredniki, ansambli in skupine vseh zvrsti glasbe, ki koreninijo v slovenskem melodičnem izročilu in sporočilnosti in vsi ostali, ki se ne najdete na zgornjem spisku, a s svojim delom in dejanji prispevate k ohranjanju in razvoju slovenske glasbene identitete, pristopite k novemu slovenskemu sindikatu, ki se bo imenoval ZVEZA SINDIKATOV VSEH GLASBENIKOV SLOVENIJE v nadaljevanju ZSVGS.

Naše pravice so zapisane v sprejeti zakonodaji naše države, za uresničitev zapisanega pa moramo poskrbeti sami in za razliko od preteklih let, združeni, ker v slogi je veličina in moč.

Zato si je iniciativni odbor (v nadaljevanju IO) za ustanovitev novega sindikata ZSVGS zadal naslednje cilje:

  • Ustanovitev in registracija ZSVGS
  • Organiziranje ZSVGS po pokrajinah v okviru regij, pokrajin in republike
  • Aktivno sodelovanje z vsemi stanovskimi, sorodnimi in državnimi institucijami za izboljšanje pogojev za delo članov ZSVGS
  • Ureditev slovenskega glasbenega trga po evropskih standardih
  • Zagotavljanje čim boljših, evropsko primerljivih pogojev dela članom
  • Mednarodno sodelovanje


Z Vašim vstopom v ZSVGS bomo zapisano lahko uresničili!


S spoštovanjem


Inicijativni Odbor za ustanovitev ZSVGS


Slovenija, 05.12.2005

© ZSVGS - Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije 2019