Uporabnik:
Geslo:

Sindikalna lista

Sindikalna lista ZSVGS služi kot izhodiščni temelj pri oblikovanju oziroma ovrednotenju primernih nadomestil za določeno storitev ali dejavnost.

Pri oblikovanju priporočil je bilo k debati povabljenih preko 40 naših članov, zaradi pridobitve širšega mnenja pa je bilo vprašanih še preko 50 glasbenikov, ki niso člani ZSVGS.Priporočila za izvajalce:

 • Za 1 uro igranja ali petja v ansamblu se na osebo priporoča najmanj 25€ na vsako tekočo uro nastopanja.
 • Za nastop na festivalu se posamezniku prizna minimalno 40€ stroškov za dnevnico, stroške prevoza in malico.
 • Za nastop na komercialnem koncertu se skupini ali solistu za prvo skladbo prizna 100€ in vsako nadaljnjo 25€.   


Priporočila za ozvočevalce:

 • Za postavitev sistema za prireditev do 2500 ljudi se prizna nadomestilo, minimalno 150€ in 25€ za vsako nadaljnjo opravljeno uro. Stroški prevoza se obračunajo posebej.


Priporočilo za studije:

 • Za 1 uro snemalnega studija se prizna nadomestilo, minimalno 20€ na uro.
 • Nadomestilo za izdelavo avdio posnetka ''na ključ''se ovrednoti, minimalno 500€.

Priporočilo za studijske glasbenike:

 • Najetemu instrumentalistu ali pevcu se prizna nadomestilo, minimalno 35€ na skladbo.


Priporočilo za avtorje:


 • Avtorju besedila se prizna nadomestilo za obrtniško delo, minimalno 40€. Avtorstvo ostane avtorju.
 • Avtorju skladbe se prizna nadomestilo za obrtniško delo, minimalno 40€. Avtorstvo ostane avtorju.
 • Avtorju aranžmaja se prizna nadomestilo za obrtniško delo, minimalno 150€. Avtorstvo ostane avtorju.
 • Producentu se prizna nadomestilo, minimalno 1/2 vrednosti cene studija in na vsako opravljeno uro.


Priporočilo za snemalce videospotov:

 • Nadomestilo za izdelavo videospota ''na ključ'' se ovrednoti, minimalno 500€.Vrednosti predstavljajo priporočljivi minimum ovrednotenja nadomestila za storitev ne glede na posameznika. 

© ZSVGS - Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije 2019